© VATV De Regenboog / PMA

  Voorstellingen


Onze vereniging speelt zo mogelijk ieder jaar - meestal in het najaar of vroege voorjaar - een avondvullend stuk. De datum van zo'n voorstelling is sterk afhankelijk van onze repetitietijd en daarmee van de vraag òf we een Paasspel (of meer dan één) gespeeld hebben c.q. gaan spelen. De repetitietijd die daarvoor nodig is bedraagt al snel 2 maanden en die vallen dan weg voor de "gewone" stukken.

Meer weten?
Klik op "IN PRODUCTIE" of "GESPEELD" in het menu.