© VATV De Regenboog / PMA

  De techniek

Onze vereniging heeft in de loop der jaren een complete set technische hulpmiddelen opgebouwd.
Dankzij onze zuinigheid beschikken we over alle middelen om een voorstelling, in welke zaal dan ook,
uit te lichten en van verstaanbaar geluid met passende muziek te voorzien.

Alle materialen zijn opgeslagen in kratten en kisten voor veilig vervoer en
er zijn natuurlijk voldoende reserve-onderdelen (lampen, zekeringen, schroeven, moeren etc.)

Tijdens het transport zijn alle materialen, zowel licht als geluid als eventuele decor(onder)delen,
tegen schade verzekerd bij Nationale Nederlanden Verzekeringen

In geval het een voorstelling betreft met decorstukken dan zal onze vereniging deze tijdig en veilig plaatsen.
het kan daarbij soms nodig zijn met spijkers/schroeven (onder)delen aan vloer of wand te bevestigen.
Meestal is dat geen probleem, mocht dat wel het geval zijn dan wordt dit met de beheerder nader overlegd om tot een passende oplossing te komen.

Onze eigen mensen dragen de grootst mogelijke zorg voor inpassing van de techniek in de speelruimte/zaal
en zien er uiteraard op toe dat alle kabels etc. keurig worden weggewerkt danwel vastgeplakt om " ongelukjes"
ten allen tijden te voorkomen.

Voorafgaand aan een voorstelling

"Zekerheid voor alles" en dus komt er altijd eerst even iemand van onze vereniging bij de zaal/speellocatie "schouwen"
Met de beheerder wordt overlegd over aansluitmogelijkheden van de verschillende systemen,
terwijl ook een aantal foto's van de zaal en techische ruimten wordt gemaakt.

Met de beheerder wordt ook afgesproken op welk moment (datum/tijd) voorafgaand aan een voorstelling
de technische staf van onze vereniging " aan de slag" kan.
Houdt u er daarbij rekening mee dat de opbouw van een
voorstelling wat de licht- en geluidstechniek al snel 3 tot 6 uur duurt!

Na afloop van de voorstelling worden alle spelers ingezet om de zaal zo snel mogelijk weer "schoon" te krijgen.