© VATV De Regenboog / PMA

  DONATEUR WORDEN

Is uw bezoek aan onze website of aan een voorstelling een begin van een donateurschap?
Omdat u denkt:"Ik heb genoten van de voorstelling maar .....mij niet gezien op zo'n podium!"
Dan zijn we uiteraard reuze blij met een jaarlijkse donatie om onze club draaiende te houden.

Maak uw donatie (minimaal 30,-- per jaar) over op
Rekening NL12INGB0003276076 tnv. Penningmeester VATV De Regenboog te Voorburg

en vul dit formulier voor ons in, zodat we weten wie we u bent!

U ontvangt automatisch bericht over onze producties en altijd 1 gratis toegangskaart.

Ik wil graag DONATEUR worden! En dit zijn mijn gegevens

Naam
Titel Dhr. Mevr. Bedrijf
Donatie per jaar
(Minimaal Euro 30,--, méér mag!)
Straatnaam   Nummer
Postcode   Plaats
(Mobiel) Telefoonnummer
E-mailadres
U ontvangt nog een bevestiging op dit emailadres

We willen natuurlijk heel graag onze nieuwsgierigheid bedwingen
en dus vragen we een korte omschrijving van de reden waarom u donateur wilt worden.


Neem het nummmer over in deze box en klik op VERZENDEN